Past Presidents

YearName
1961-1962S. Osman Ali
1962-1963M. Ahmad
1963-1966M. Aslam
1966-1969Vaqar Ahmed
1969-1970A. Rab
1970-1972V. A. Jafarey
1972-1973M. Yakub
1973-1975Ejaz Ahmed Naik
1975-1978Abdur Raouf Shaikh
1979Aftab Ahmed Khan
1979-1983H. U. Beg
1983-1986Irtiza Husain
1986-1988Ebrahim S. H. Dahodwala
1988-1989M. Afzal Munif
1989-1991Ebrahim Sidat
1991-1992Abdul Hameed Chaudhri
1992-1993Khalid Rafi
1993-1994Muhammad Yousuf Adil
1994-1996Syed Masoud Ali Naqvi
1996-1997Sajjad Ahmad
1997-1998Ahmad Dawood Patel
1998-1999Najam I.Chaudhri
1999-2000Shaukat Amin Shah
2000-2001Pir Mohammad A. Kaliya
2001-2002A. Husain A. Basrai
2002-2003Khaliq-ur-Rahman
2003-2004Mujahid Eshai
2004-2005Zafar Iqbal Sobani
2005-2006Syed Mohammad Shabbar Zaidi
2006-2007Nasimuddin Hyder
2007-2008Imran Afzal
2008-2009Syed Asad Ali Shah
2009-2010Abdul Rahim Suriya
2010-2011Shaikh Saqib Masood
2011-2012Rashid Rahman Mir
2012-2013Ahmad Saeed
2013-2014Naeem Akhtar Sheikh
2014-2015Yacoob Suttar
2015-2016Hafiz Mohammad Yousaf
2016-2017Nadeem Yousuf Adil
2017-2018Riaz A. Rehman Chamdia
2018-2019Jafar Husain
2019-2020Khalilullah Shaikh
2020-2022Iftikhar Taj
2022-2023Ashfaq Yousuf Tola
2023-2024M. Ali Latif
Go to Top